Reguli privind poziționarea iluminatului de siguranță

Redăm mai jos un extras din cursul de Scenariul de Securitate la Incendiu, realizat de către ing. Marius Dorin LULEA.

Iată care sunt regulile de montare are iluminatului de siguranță(evacuare, circulație, continuarea lucrului, împotriva panicii, ș.a.m.d.).

Ești interesat de un curs de îmbunătățire a cunoștințelor în domeniul securității la incendiu?

Iluminatul de siguranță poate fi iluminat pentru continuarea lucrului și iluminat de securitate.

Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului se va prevedea obligatoriu:

 • în încăperile blocului operator;
 • în spațiile în care există echipamente care necesită permanentă supraveghere;
 • în spațiile în care există echipamente asupra cărora trebuie realizate acționări obligatorii(camera grupului termic, camera gospodăriei de apă menajeră sau pentru incendiu, camera centralei pentru detecție și semnalizare incendiu, camera tabloului general dacă acesta alimentează consumatori vitali, camera unde este montat grupul electrogen, etc…).

Iluminatul de securitate pentru evacuare este obligatoriu atunci când:

 • clădirile civile și încăperile cu mai mult de 50 de persoane;
 • încăperile situate la nivelurile supraterane cu mai mult de 300mp;
 • încăperile situate la nivelurile subterane cu mai mult de 100mp;
 • parcaje subterane și supraterane închise;
 • toalete cu suprafața mai mare de 8mp și cele destinate persoanelor cu dizabilități;
 • spațiile de producție cu mai mult de 20 de persoane sau atunci când distanța între ușa de evacuare și cel mai îndepărtat punct este mai mare de 30m.

Corpurile pentru iluminatul de evacuare se vor dispune astfel:

 • lângă orice ușă interioară pe care se face evacuarea sau orice ușă care dă către exterior și pe care se face evacuarea;
 • lângă scări astfel încât fiecare treaptă să nu fie la mai mult de 2,00m de un corp de iluminat de securitate(inclusiv scări rulante);
 • la fiecare schimbare de direcție;
 • la fiecare intersecție de coridoare/ holuri;
 • la maxim 2,00m de fiecare dotare cu rol în securitatea la incendiu(ex. stingătoare, butoane manuale pentru semnalizare incendiu sau declanșare diverse echipamente cu rol în securitatea la incendiu);
 • la maxim 2,00m de fiecare post de prim ajutor;
 • la maxim 15,00m în lungul căilor de evacuare.

Iluminatul de securitate pentru circulație completează iluminatul de siguranță pentru a permite o facilă evacuare, în vederea distingerii posibilelor obstacole atunci când iluminatul de evacuare nu poate face acest lucru. El se dispune în interiorul sălilor de spectacole și pe căile de circulație din încăperile de producție din clădiri industriale.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede:

 • încăperile supraterane cu mai mult de 50 de persoane și încăperi subterane cu mai mult de 100 de persoane;
 • încăperi cu suprafața mai mare de 60mp;
 • spațiile de producție cu mai mult de 100 de persoane și mai mult de o persoană la fiecare 10mp.

 

Vedeți aici care este data de organizare al următorului curs și locația.