Curs SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU

Cursul de instruire se adresează tinerilor ingineri şi arhitecţi care nu au experienţă de proiectare şi vor să capete informaţii în activitatea ce urmează să o desfăşoare, dar mai ales celor cu experienţă şi care vor să dobândească noi cunoştinţe şi siguranţă. El este unul indispensabil celor care doresc să participe la examenul pentru verificator de proiecte și specialiștilor pompieri sau cu atribuții în domeniul securității la incendiu.

 

Cursul are drept principal scop familiarizarea inginerilor(construcții și instalații) şi arhitecţilor proiectanţi de clădiri cu modul concret în care pot pune în aplicare cunoştinţele dobândite.

Se prezintă aspecte relevante pentru asigurarea cerinţei fundamentale securitatea la Incendiu.

Cursul este susținut de către ing. Marius Dorin LULEA, specialist verificator de proiecte la toate cerințele fundamentale ce țin de conceperea unei construcții, inclusiv securitatea la incendiu(B1, Cc, D, E, F).

În cursul anului 2018 peste 50 de specialiști participanți la cursurile de pregătire susținute de către ing. Marius Dorin LULEA au devenit verificatori de proiecte, diriginți de șantier sau responsabili tehnici cu execuția, dintre aceștia 6 la cerința fundamentală securitatea la incendiu, aproximativ jumătate din cei care au reușit să promoveze examenul.

Lucrarea sa: Proiectarea Construcțiilor. Instalații pentru securitatea la incendiu. Ghid proiect tehnic. a fost cea mai vândută carte la editura MatrixRom în anul 2018.

Cursurile programate pentru anul 2019 se vor desfășura în următoarele orașe și la următoarea dată:

09 februarie 2019 – București

01 martie 2019 – Sibiu

13 aprilie 2019 – Timișoara

15 iunie 2019 – Cluj

17 august  2019- București

12 octombrie 2019 – Iași

Cui se adresează: inginerilor(construcții și instalații) şi arhitecţilor;

Cunoştinţe dobândite: capacitatea de a întocmi un scenariu de securitate la incendiu

Durata cursului: o zi

Preţul cursului: 500 de lei.

Număr maxim persoane/grupă: 30; numărul de locuri este limitat.

Material furnizat: Ghid de întocmire  a Scenariului de Securitate la Incendiu, Colecţie de normative şi reglementări tehnice cu relevanţă în domeniu.

Alte informaţii: gustări(produse de patiserie), cafeaua şi apa în pauze(11.00-11.30, 13.30-14.00)

Pentru înscrieri trimiteţi email la contact@formare-specialisti-constructii.ro sau completa formularul de mai  jos.

Poate sunteți interesați și de cursul de Proiectare a clădirilor de învățământ la cerința fundamentală securitatea la incendiu.

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Trimite

 

Programul cursului:

Partea I: elemente de bază în securitatea la incendiu.

 1. Definirea spaţiilor/clădirilor cu un risc special;
 2. Clase de combustibilitate; clase de Reacţie la foc; criterii de performanţă;
 3. Încadrarea construcţiilor în Grade de Rezistenţă la Foc;
 4. Evaluarea Riscului de Incendiu; evaluarea Categoriei de pericol de Incendiu;
 5. Cum se defineşte un compartiment de incendiu; împărţirea în compartimente de incendiu ca şi soluţie compensatorie;
 6. Performanţe impuse spaţiilor cu riscuri deosebite şi elementelor constructive(structurale sau delimitatoarea);
 7. Dotarea clădirilor cu instalaţii specifice securităţii la incendiu; noţiuni de bază privind proiectarea instalaţiilor de stingere, detecţie şi semnalizare, evacuare fum şi gaze fierbinţi;
 8. Algoritm de verificare a clădirilor la cerinţa fundamentală securitatea la incendiu;

 

Partea  a II-a: aplicaţii practice.

 1. Explicarea conţinutului cadru al scenariului de securitate la incendiu prin folosirea unui model;
 2. Măsuri compensatorii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile specifice securităţii la incendiu;
 3. Conformarea la cerinţa fundamentală securitatea la incendiu a clădirilor: aplicaţii pe proiecte aduse de cursanţi.