Verificare proiecte construcții

Verificare proiecte construcții

C.F.P.S.C. oferă servicii complete de verificare a proiectelor de construcții la toate cerințele fundamentale și pe toate specializările.

Verificarea proiectelor se face prin specialiști proprii.

Verificarea proiectelor este obligatorie pentru toate specializările și la toate domeniile pentru clădirile noi sau existente la care se execută proiecte tehnice și care se fac din fonduri publice.

Regăsiți acest serviciu și pe SEAP. Prețul de verificare este de 12 lei / mp la care se adaugă TVA. Prețul cuprinde verificarea proiectelor la toate cerințele fundamentale și pe toate specializările.

Nu se acceptă verificarea formală, se recomandă ca documentele să fie transmise anterior printării spre analiză.

Serviciul de verificare tehnică a proiectelor de construcții are cotă de tarifare distinct în cadrul devizului general și este obligativitatea beneficiarului și nu a proiectantului.

Serviciile de proiectare nu se pot recepționa decât dacă un verificator de proiecte confirmă că acestea corespund cerințelor fundamentale.