Program Cursuri Pregătire în Anul 2022

În anul 2022 am pregătit 4 cursuri pentru specialiștii în construcții:

23.04.2022Securitatea la Incendiu a Construcțiilor

18.06.2022Proiectarea clădirilor de producție și/sau depozitare

17.09.2022Proiectarea clădirilor de învățământ

22.10.2022Proiectarea clădirilor de sănătate.

Cursurile sunt susținute de către dr. ing. ver. Marius Dorin Lulea, verificator de proiecte(B,C,D,E,F), diriginte de șantier și auditor energetic, cel mai atestat specialist în construcții din România.

Lectorul este autorul cărților: Proiectarea Construcțiilor, Scenariul de Securitate la Incendiu, Certificatul Energetic pentru Clădiri, Instalații pentru Securitatea la Incendiu, Proiectarea Construcțiilor.Fundații.

Marius Dorin Lulea este și doctor în domeniul Ingineri Civilă și Instalații cu lucrarea : „CERCETĂRI PRIVIND INTERACŢIUNEA SISTEMELOR DE PROTECŢIE ACTIVĂ LA INCENDIU A CLĂDIRILOR”.