Verificarea tehnică a proiectelor pentru construcții

Centrul de Formare Profesională a Specialiștilor în Construcții pune la dispoziția proiectanților echipa proprie de verificatori de proiecte.

Asigurăm verificarea tehnică a proiectelor la toate cerințele fundamentale, respectiv pentru rezistență A1, A2, pentru arhitectură B, C, D, E, F și pentru instalații Ie, It, Is, Ig.

Asigurăm verificarea tehnică a proiectelor oriunde în România.

Procedura de lucru este una simplă: se trimite documentația în format .pdf la adresa de email: contact@formare-specialisti-constructii.ro. În email precizați la care cerințe fundamentale se dorește verificarea. Analiza se va face prin evaluarea tehnică documentelor trimise, se înaintează observații dacă este cazul și apoi se poate realiza semnătura electronică sau se pot semna fizic proiectele tehnice.

În acest sens se poate utiliza și curierul pentru a se evita deplasările inutile.

Verificatorii de proiecte sunt interni.

Puteți utiliza pentru informații suplimentare și numărul de WhatsUp: 0740 31 22 24.

Nu vă recomandăm să realizați verificări de proiecte superficiale deoarece informația acum circulă ușor și este de evitat existența unor situații neconforme în relația cu beneficiarii, mai ales atunci când discutăm de investiții majore.