VIDEO Aviz – Autorizația de securitate la incendiu – Întocmirea planului de situație

Documentația pentru obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu trebuie să cuprindă în mod obligatoriu și planul de situație.

Acesta este obligatoriu a se întocmi la una din scările: 1: 200, 1: 500 sau 1: 1000.

Planul de situație va cuprinde informații cu privire la clădirea analizată și raportarea ei la limita de proprietate, drumul de acces și alte clădiri din jur.

Se vor nota pe plan pentru clădirea analizată și alte clădiri din jur: funcțiunea, gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu.

Se vor cota distanțele de la clădirea analizată la toate clădirile aflate în apropiere(mai aproape de 15,00m).

Se vor cota distanțele de la clădirea analizată la limitele de proprietate.

Se vor cota distanțele de la clădirea analizată la drumul de acces.

Înscrie-te la Cursul de Scenariu de Securitate la Incendiu.

Se va da denumirea căilor de acces și dimensiunea acestora.

Se vor mai menționa pe plan: amplasarea grupului electrogen, dacă este cazul, și a gospodăriei de apă pentru incendiu, dacă este cazul.

Dacă nu se respectă distanțele de siguranță se vor nota măsurile luate(de exemplu existența pereților antifoc).