Curs SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU

 

Cursul de instruire se adresează tinerilor ingineri şi arhitecţi care nu au experienţă de proiectare şi vor să capete informaţii şi siguranţă în activitatea ce urmează să o desfăşoare, dar mai ales celor cu experienţă şi care vor să capete noi cunoştinţe şi siguranţă.

Cursul se adresează de asemenea și specialiștilor pompieri sau cu atribuții în domeniul securității la incendiu.

El are drept principal scop familiarizarea inginerilor(construcții și instalații) şi arhitecţilor proiectanţi de clădiri despre modul concret în care pot pune în aplicare cunoştinţele dobândite.

Se prezintă aspecte relevante pentru asigurarea cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu.

Ingineri şi arhitecţi cu experienţă le sunt lectori, cursul având forma unei aplicaţii tocmai pentru o mai uşoară înţelegere a fenomenului.

Cursul cuprinde aplicaţii practice pe proiecte puse la dispoziţie de cursanţi.

Locul de desfăşurare al următorului curs: BUCUREȘTI

Lector: drd. ing. Marius Dorin LULEA

Următorul curs: se va programa în decembrie pentru prima parte a anului 2018

Cui se adresează: ingineri(construcții și instalații) şi arhitecţi construcţii;

Cunoştinţe dobândite: capacitatea de a întocmi un scenariu de securitate la incendiu

Durata cursului: o zi

Preţul cursului: 500 de lei.

Număr maxim persoane/grupă: 25.

Material furnizat: Ghid de întocmire  a Scenariului de Securitate la Incendiu, Colecţie de normative şi reglementări tehnice cu relevanţă în domeniu.

Se va primi accesul nelimitat pe 6 luni asupra Softului Scenariu de Securitate la Incendiu.

Alte informaţii: gustări(produse de patiserie), cafeaua şi apa în pauze(11.00-11.30, 13.30-14.00)

Pentru înscrieri trimiteţi email la contact@formare-specialisti-constructii.ro .

Programul cursului:

Partea I: elemente de bază în securitatea la incendiu.

 1. Definirea spaţiilor/clădirilor cu un risc special;
 2. Clase de combustibilitate; clase de Reacţie la foc; criterii de performanţă;
 3. Încadrarea construcţiilor în Grade de Rezistenţă la Foc;
 4. Evaluarea Riscului de Incendiu; evaluarea Categoriei de pericol de Incendiu;
 5. Cum se defineşte un compartiment de incendiu; împărţirea în compartimente de incendiu ca şi soluţie compensatorie;
 6. Performanţe impuse spaţiilor cu riscuri deosebite şi elementelor constructive(structurale sau delimitatoarea);
 7. Dotarea clădirilor cu instalaţii specifice securităţii la incendiu; noţiuni de bază privind proiectarea instalaţiilor de stingere, detecţie şi semnalizare, evacuare fum şi gaze fierbinţi;
 8. Algoritm de verificare a clădirilor la cerinţa fundamentală securitatea la incendiu;

Partea  a II-a: aplicaţii practice.

 1. Explicarea conţinutului cadru al scenariului de securitate la incendiu prin folosirea unui model;
 2. Măsuri compensatorii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile specifice securităţii la incendiu;
 3. Conformarea la cerinţa fundamentală securitatea la incendiu a clădirilor: aplicaţii pe proiecte aduse de cursanţi.

Pentru înscrieri la curs completați formularul de mai jos:

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Trimite