Conformarea scărilor interioare închise utilizate la evacuare

Așa cum se poate vedea și în imaginile de mai sus scările interioare utilizate pentru evacuarea persoanelor în cazul unui incendiu trebuie să îndeplinească anumite condiții.

În primul rând trebuie știut că scările se împart în două mari categorii:
– scări închise în case de scară proprii și
– scări deschise în spațiile care le deservesc.
Scări deschise nu se admit decât dacă ele asigură evacuarea pentru maxim două niveluri ale construcției. În cazul clădirilor pentru comerț se admit scări deschise în condițiile de mai sus dacă și numai dacă există și o casă de scară închisă.

Scările închise în case de scară proprii trebuie să îndeplinească anumite condiții tehnice:
– să aibă asigurată iluminarea naturală; dacă acest lucru nu este posibil atunci  se va asigura desfumarea mecanică sau natural organizată;
– pereții interiori să aibă performanțe la foc impuse; spre exemplu pentru G.R.F. II pereți incombustibili EI150;
– ușile de acces în casele de scară să fie uși pline sau uși cu geam armat cu dispozitiv de autoînchidere; ușile nu trebuie să încurce evacuarea de la celelalte niveluri; ele se vor deschide în direcția evacuării pe cât posibil, excepție când asigură evacuarea a maxim 30 de persoane;
– rampa scării trebuie să fie incombustibilă și să aibă o rezistență la foc de cel puțin 60 de minute pentru G.R.F. II.

Mai multe poți afla prin participarea la cursul Scenariul de Securitate la Incendiu, lector ver. drd. ing. Marius Dorin LULEA.