Conformarea la foc a scărilor de evacuare exterioare

În cazul în care scările exterioare se folosesc pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu atunci acestea trebuie protejate astfel încât evacuarea pe ele să nu fie afectată. În acest sens nu trebuie ca mai aproape de scară să se afle elemente cu performanțe inferioare de A1 sau A2s1d0(incombustibile), EI15.

Vrei să afle mai multe? Participă la cursul: SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU.

În cazul în care se află elemente cu performanțe inferioare mai aproape de 3,00m de orice element al scării atunci se impune ecranarea scării cu elemente incombustibile cu performanțe superioare EI15.

Toate ușile de acces la casa de scară exterioară trebuie să fie cel puțin EI15-C. Ușile se vor deschide obligatoriu către exterior dacă deservesc mai mult de 30 de persoane, dar astfel încât evacuarea de la celelalte niveluri să nu fie afectată. În caz contrar ușile se pot deschide și spre interior. Ușa de evacuarea va avea deschiderea de cel puțin 80cm pentru a putea asigura un flux(atenție că pe planul de arhitectură se dau cotele de zidărie, motiv pentru care golul trebuie să fie cu cel puțin 10cm mai mare datorită tocului și distanțelor de montaj).

Nici un element al scării de evacuare nu va avea performanțe inferioare A1 sau A2s1d0(incombustibile), R15(exemplu: scările metalice îndeplinesc această performanță).

În varianta de mai jos în peretele exterior care îndeplinește performanțele impuse se află elemente vitrate. În acest caz se impune ca acestea să fie protejate cu performanțe de cel puțin EI15-C.

În situația de mai jos s-a adoptat soluția ecranării scării în locul utilizării de ferestre cu performanțe la foc sau protecții ale acestora. Acestă soluție este cu mult mai economică având în vedere costurile ridicate ale elementelor vitrate cu performanțe la foc.

De asemenea trebuie să ne asigurăm că între scara noastră și orice altă construcție vecină se îndeplinesc condițiile privind distanța minimă de siguranță, iar în caz contrar aceasta se va proteja scara cu un paravan incombustibil, A1 sau A2s1d0, REI180.

În cazul în care scara de evacuare exterioară este utilizată de persoane cu dificultăți de mers sau de către copii preșcolari atunci este obligatoriu ca înălțimea treptei să nu fie mai mare de 15cm și cu o lățime a treptei de cel puțin 28 de cm și cel mult 30 de cm.

O situație ce am reîntâlnit-o des este cea a necesității montării unor scări exterioare de evacuare dar fără a se putea bloca elementele vitrate sau fără a se dea acestora performanțe la foc- o fereastră cu trebuie să îndeplinească condițiile de EI15-C trebuie să fie fixă fie să dispună de sistem automat de închidere în caz de incendiu. Având în vedere costul ridicat al unor astfel de sisteme dar și necesitatea menținerii funcționării lor în timp este mult mai facilă varianta retragerii scării față de peretele exterior al clădirii și ecranarea acesteia.