Cine poate întocmi scenariul de securitate la incendiu?

Scenariul de securitate la incendiu poate fi întocmit de către specialiștii în construcții.

Ei pot fi arhitecți, ingineri constructori sau ingineri de instalații.

Aceștia pot fi chiar proiectanții principali sau poate fi o terță parte care va face parte din echipă ca și proiectant privind cerința fundamentală securitatea la incendiu.

Atât întocmitorul cât și fiecare proiectant pe fiecare specialitate își va însuși prin semnătură fiecare pagină din scenariu.

Fiecare pagină din scenariu se va semna și data, în afară de specialiștii proiectanți întocmitori, și de către verificatorii de proiecte.

Scenariul de securitate la incendiu se va însuși/ verifica de verificatori de proiecte atestați pe cerința fundamentală securitatea la incendiu.

Aceștia pot fi: Cc pentru partea de arhitectură, sau Ci pentru partea de proiect de instalații cu rol în securitatea la incendiu. Pentru partea de instalații există și alternativa: Is cuprinde și instalațiile de stingere, It instalațiile de evacuarea a fumului și gazelor fierbinți, Ie instalațiile pentru detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Arhitectul trebuie să fie specialist cu drept de semnătură de la O.A.R..

Proiectanții de instalații cu rol în securitatea la incendiu trebuie să fie autorizați de către I.G.S.U.(pompieri). Aceștia trebuie să obțină în acest sens o autorizație de proiectare.

Scenariul de securitate la incendiu va face parte din documentația tehnică ce se depune pentru obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu.

Care este diferența între avizul și autorizația de securitate la incendiu?

Avizul de securitate la incendiu confirmă faptul că măsurile propuse prin proiectul tehnic sunt corecte. Avizul de securitate la incendiu reprezintă un acord dat asupra proiectului, nu asupra realității de pe teren.

Autorizația de securitate la incendiu reprezintă confirmarea faptului că măsurile date prin aviz au fost implimentate pe amplasament. În acest sens autorizația confirmă cum că imobilul respectă cerințele tehnice din punct de vedere a securității la incendiu.

Din cele două doar autorizația de securitate la incendiu oferă dreptul de funcționare.

Nu toate clădirile necesită însă autorizație de securitate la incendiu, însă toate clădirile necesită respectarea normelor tehnice în vigoare.

Proiectanții de instalații cu rol în securitatea la incendiu se autorizează în urma unor cursuri post-universitare de formare profesională. Numai cei care sunt ingineri pot participa și absolvi acest curs. Cursurile se pot realiza numai de către universitățile cu profil tehnic.