Cea mai vândută carte: Proiectarea Construcțiilor. Instalații pentru securitatea la incendiu. Ghid proiect tehnic.

Cartea scrisă de ing. Marius Dorin Lulea: Proiectarea Construcțiilor. Instalații pentru securitatea la incendiu. Ghid proiect tehnic. a fost cea mai vândută carte la editura MatrixRom în anul 2018.

Editura este cea mai cunoscută editură ce asigură publicarea lucrărilor de specialitate în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții.

Ea conține informații utile despre modul în care se asigură proiectarea instalațiilor pentru construcții cu rol în securitatea la incendiu. Ea este un ghid util atât celor care se lansează nou în acest domeniu dar și specialiștilor cu experiență.

Diploma este doar o reflexie a aprecierii oferite acestei lucrări de specialitate de specialiștii în construcții.

ing. Marius Dorin LULEA este verificator de proiecte și lector al cursului de SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU.