Care sunt specialiștii care obțin autorizația de securitate la incendiu?

Autorizația de securitate la incendiu reprezintă acel document eliberat de inspectoratele județene pentru situații de urgență prin care se confirmă că o anumită clădire îndeplinește condițiile minime de siguranță din punct de vedere al securității la incendiu.

Când are nevoie un restaurant de autorizație de securitate la incendiu?

Autorizația de securitate la incendiu se eliberează de către pompieri la nivel județean.

Specialiștii care întocmesc documentația de obținere a autorizației de securitate la incendiu sunt următorii: arhitecți, ingineri structuriști, ingineri de instalații cu rol în securitatea la incendiu.

Întreaga documentație de proiectare se verifică de către verificatori atestați la cerința fundamentală securitatea la incendiu pe construcții și pentru instalații.