Când se consideră că un nivel al unei clădiri este Demisol sau Subsol?

Când se consideră că un nivel al unei clădiri este Demisol sau Subsol?

Acest lucru este relevant din mai multe puncte de vedere, dar mai ales pentru stabilirea numărului de niveluri maxim admis și unde se iau în considerare doar nivelurile supraterane.

Diferența între Demisol și Subsol este aceea că Demisolul este considerat nivel suprateran al clădirii și se ia în considerare la stabilirea numărului de niveluri. Subsolul este considerat nivel subteran al clădirii.

În ambele cazuri pardoseala este situată sub cota terenului amenajat(cota trotuarului perimetral clădirii)- se consideră că pardoseala primului nivel situat peste cota terenului amenajat definește Parterul.

Demisolul are pardoseala cu îngropată cu maxim jumătate din înălțimea liberă sub cota terenului carosabil înconjurător. Prin înălțime liberă se înțelege înălțimea camerei măsurată între partea superioară a pardoselii și cota inferioară a tavanului.