Când este considerată o Clădire Înaltă și când este considerată o Clădire Foarte Înaltă?

Clădirile Înalte și Clădirile Foarte Înalte sunt categorii speciale de clădiri în securitatea la incendiu datorită efectului catastrofal pe care un incendiu îl poate avea asupra acestora.

Clădirile înalte se consideră ca fiind acele clădiri la care înălțimea măsurată de la nivelul de acces al autospecialelor pe cel puțin două laturi și până la pardoseala ultimului nivel este mai mare de 28,00m.

VREI SĂ AFLI MAI MULTE INFORMAȚII? VINO LA CURSUL DE : SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU SUSȚINUT DE VER. ING. MARIUS DORIN LULEA.

La clădirile înalte se admite peste nivelul limită un etaj suplimentar cu funcțiuni tehnice și cu suprafața de maxim 50% din aria construită a clădirii. Nu se consideră ca fiind clădire înaltă atunci când la ultimele niveluri sunt locuințe de tip duplex sau triplex și pardoseala nivelului de acces îndeplinește condiția de mai sus. Cele două situații nu trebuie să se regăsească împreună.

Clădirile foarte înalte se consideră ca fiind acele clădiri la care înălțimea măsurată de la nivelul de acces al autospecialelor pe cel puțin două laturi și până la pardoseala ultimului nivel sunt 45,00m sau mai mult.

În cazul clădirilor de locuit se aplică o excepție: se consideră că acele clădiri care au Parter + 11 Etaje nu sunt clădiri înalte, iar cele foarte înalte sunt cele care au peste 50,00m în condițiile de măsurare precizate mai sus. În această situație la clădirile înalte se admite suplimentar un nivel tehnic ce nu are suprafața mai mare de 50% din aria construită a clădirii.

Exemplu. Dacă avem o clădire cu Parter comercial, Etajul 1 și Etajul 2 administrativ și alte 9 niveluri supraterane cu funcțiunea de locuințe(considerăm că nivelurile au suprafața egală) atunci clădirea este una de locuințe deoarece funcțiunea de locuințe depășește mai mult de 60% din suprafața construit desfășurată a clădirii. Pentru că avem o clădire Parter  + 11 Etaje cu funcțiunea de locuit atunci aceasta este clădire civilă normală, nu este clădire civilă foarte înaltă. Considerăm că înălțimea medie de nivel este de 3,00m.

Toate aceste prevederi se regăsesc în Normativul P118/1999 privind Securitatea la Incendiu a Construcțiilor.