Formare specialişti construcţii

Centrul de Formare Profesională a Specialiştilor în Construcţii reprezintă o societate comercială ce activează doar în domeniul construcţiilor şi al cărui principal rol este acela de a asigura posibilitatea Formării şi Instruirii periodice a Specialiştilor în Construcţii.

În acest sens compania susţine cursuri de formare, pregătire şi instruire periodică. Activitatea răspunde astfel nevoilor impuse de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, asigurând suport continuu în pregătirea specialiştilor, înainte sau după ce aceştia şi-au început activitatea.

Centrul de Formare Profesională a Specialiştilor în Construcţii reprezintă legătura dintre cei care s-au dovedit cu adevărat buni în domeniul în care activează și care pot şi vor să împărtăşească din experienţa pe care o deţin.

Am identificat cei mai buni specialişti pe fiecare domeniu pentru a putea oferi oricui ocazia ca după absolvirea facultăţii să înţeleagă corect aplicarea informaţiilor acumulate.

Cursurile menţionate aici nu sunt limitative, în cazul în care simţiţi nevoia unui modul de curs suplimentar acesta se poate pregăti de către cei care sunt specialişti în construcţii.

Pregătirea continuă a specialiştilor în construcţii reprezintă o componentă indispensabilă atunci când se doreşte a se oferi servicii de calitate.